Om oss


Om oss

Nannycare har sedan starten 2015 hjälpt familjer över hela Stockholm med barnpassning. NannyCare vill ge familjer avlastning i vardagen samt möjlighet till mer kvalitetstid som kan ägnas åt det man tycker om.
Vi vill göra det lättare för föräldrar att få ihop vardagspusslet. Därför erbjuder vi en flexibel och trygg barnpassning som fokuserar på just er situation. Tillsammans hittar vi en lösning som passar bäst för er.


Hur vi arbetar

NannyCare hanterar löpande intresseanmälningar från personer som vill arbeta som barnvakter. Eftersom vi ställer höga krav på våra barnvakter är det viktigt att sökande har en relevant bakgrund. Därför är väsentliga erfarenheter som kan styrkas med minst en referens ett grundkrav.

Vi träffar och intervjuar kontinuerligt de personer som uppfyller våra grundläggande krav och som vi tror skulle passa bra som en barnvakt. Barnvaktskandidater som ger ett kompetent och förtroendeingivande intryck blir antingen presenterad direkt för en familj eller registreras som ledig barnvakt i väntan på ett uppdrag.

När en barnvaktskandidat blivit godkänd av en familj är allt klart för familjen att börja planera för barnpassningen tillsammans med sin barnvakt. Barnvakten får då gå en hjärt och lungräddningsutbildning särskilt anpassad för olika former av barnolycksfall. NannyCare följer även upp hur barnpassningen går tillsammans med familjen och barnvakten.

När en familj valt en barnvakt och trivs med denne, försöker vi alltid i möjligaste mån erbjuda familjen samma barnvakt. Skulle dock barnvakten få förhinder försöker vi finna en lämplig ersättare som, efter att ha blivit godkänd av familjen, ersätter den ordinarie barnvakten.

Vi har inga startavgifter eller abonnemang och fakturerar endast för de tillfällen som våra kunder haft barnpassning. Barnpassningen debiteras månadsvis via faktura som vanligtvis skickas med e-post. Som fakturaunderlag används barnvaktens tidrapportering. Tidrapporten har barnvakten med sig vid varje barnpassningstillfälle. Den person som köper barnpassningen signerar tidrapporten som ett godkännande att bli fakturerad för tiden som framgår av tidrapporten. För mer information, se Tjänster.


NannyCares Barnvakter

För att NannyCares barnvakter ska känna sig trygga i sin yrkesroll och kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt får alla våra barnvakter genomgå en barnvaktscertifiering. Certifieringen består av ett antal utbildningsdelar där vi går igenom alla delar av barnvaktens ansvarsområden. Utbildningsdelarna ger konkreta instruktioner för hur en barnvakt förväntas agera vid olika situationer.

Kommunikation med familj.
Förberedelser inför en barnpassning.
Att tänka på under en barnpassning.
Att tänka på efter barnpassningen.

NannyCares barnvakter utbildas också i hjärt och lungräddning särskilt anpassad för barn. Såväl våra barnvakter som våra tjänster är försäkrade via länsförsäkringar.

Våra utbildningar utförs enligt HLR-rådets gällande riktlinjer.
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.